Romfolket og den norske folkesjela

De siste dagene har bragt med seg et stygt gufs fra tidligere tider. Igjen viser nordmenn sitt «sanne jeg» der man viser fram sine holdninger og forakt for en utsatt folkegruppe.  Få folkegrupper har blitt gjenstand for slik forfølgelsen som romfolket. Nazistenes myrderier og forfølgelse under andre verdenskrig savner sidestykke. Forholdene i dag er fortsatt… Continue reading Romfolket og den norske folkesjela

Gunnmo ny vitboksansvarig

Gunno Gunnmo tar över arbetet med en vitbok över övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer – dit resandefolket räknas i Sverige – under 1900-talet. Tidigare ansvariga, Katri Linna, har fått nytt arbete på europeiskt plan.

Lagförslag om ersättning närmar sig

Den svenska regeringen har idag fattat beslut beslut om en proposition med förslag till en lag som ger personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården möjlighet till ekonomisk ersättning från staten.

Idag en rofylld plats

I utkanten av tidigare mentalsjukhuset Restads omårde i Vänersborg i Västergötland ligger en begravningsplats. I området radas anonyma kors med ett nummer och ett “K” för kvinna eller ett “M” för man, som markering för de patienter från främst tidigare Älvsborgs län och Göteborgs och Bohus län, som här är begravda utan en egen sten… Continue reading Idag en rofylld plats

Ida och Gard vägleder

Det är Ida Gunderby Regnlien och Gard Rødsand Kvernmo som bemannar det kontor Romanifolket/taternes kulturfond satt upp för sin veiledningsordning for erstatningsøkere. Både Ida och Gard är i slutet av sina juridikstudier och de är deltidsanställda vid RT-fondet för att hjälpa alla av romanifolket/taterne som önskar söka om ersättning från norska staten i form av… Continue reading Ida och Gard vägleder

“De kalte oss tatere”

  Telemarksavisa har nyligen publicerat en serie om livet för romanifolket/taterne. Titeln på serien är “De kalte oss tatere”. Bland annat ingår flera intervjuer där olika personer av resandefolket berättar sin egen historia. Tyvärr ligger inte texterna på tidningens hemsida. En liten introduktion till serien går dock att läsa här. Papperstidningarna finns kanske att läsa… Continue reading “De kalte oss tatere”

Myndighet och nämnd för ersättning

Idag torsdag lägger den svenska regeringen till sist fram ett förslag om hur ersättning ska betalas ut till de barn som vanvårdats under det att de omhändertagits av staten. Många av de drabbade barnen tillhörde resandefolket.

Vacker markering

Kyliga vindar och småkallt väder inramade minnesmarkeringen vid Skammens stein på Ris kirkegård i västra Oslo i måndags. Samtidigt som temperaturen gjorde att det femtiotal besökare som deltog i markeringen drog jackan tätare om halsen så är den dominerande känslan efter markeringen en upplevelse av värme. En värme om att vi ska ta hand om… Continue reading Vacker markering

Taterfolkets dag

Mandag 7. mai skjer den årlige minnemarkeringen “Taterfolkets dag” ved Skammens stein ved Ris kirke i Oslo. Dette år er det Ris menighet som inviterer til markeringen til minne av storsamfunnets diskriminering av taterne/romanifolket/de reisende. Markeringen begynner med kransenedleggelse og taler ved Skammens stein klokken 15.00. Etter seremonien inviterer Ris menighetsråd til kaffe i Ris… Continue reading Taterfolkets dag

Kräver erkännande

Allt fler av resandefolket ställer nu krav på myndigheter runt om i Sverige om att folkgruppen ska få de rättigheter som man som etnisk minoritetsgrupp har rätt till. I Torsås i sydöstra Småland har en kvinna som är av resande nu satt press på hemkommunen att hindra diskriminering av folket. Sveriges Radio p4 Kalmar har… Continue reading Kräver erkännande