Regeringen ändrar sig?

Som vi berättade om igår meddelade den svenska regeringen i helgen att man inte ämnade betala ut någon ersättning till de personer vilka som barn vanvårdats under samhällets ansvar. Detta möttes med kraftig kritik från de berörda samt den politiska oppositionen. Senare under gårdagen kom nya besked från regeringskansliet. Regeringen och Barn- och äldreminister Maria… Continue reading Regeringen ändrar sig?

Ingen ersättning till barnhemsbarn

Den svenska regeringen har beslutat att inte ge någon ekonomisk kompensation till de barn som omhändertagits av samhället och farit illa under behandlingen. Däremot vill man anordna en upprättelseceremoni. Regeringens meddelande om sitt beslut finns här. På sidan finns också länkar som bland annat berättar om hur man tänkt sig upprättelseceremonin. Genom sitt beslut går… Continue reading Ingen ersättning till barnhemsbarn

Seminarium om fördomar

Den 13 september arrangeras i Malmö ett seminarium om antiziganizm och om att identifiera och bemöta fördomar. Frågor som hatbrott och diskriminering av den nationella minoriteten romer, där resandefolket enligt svenska statliga beslut ingår, tas upp under dagen. Bland de som framträder under dagen finns integrationsminister Erik Ullenhag, tidigare diskrimineringsombudsmannen Katri Linna, som nu arbetar… Continue reading Seminarium om fördomar

Aktuella barnhemsbarn

Tidigare i år publicerades i Sverige en stor utredning om den vanvård som många barn som omhändertagits av sociala myndigheter.  I utredningen konstaterades bland annat att barn tillhöriga resandefolket varit tydligt överrepresenterade bland omhändertagandena. En av slutsatserna i utredningen var att det borde utformas en ceremoni där staten ber de utsatta om ursäkt för de… Continue reading Aktuella barnhemsbarn

Rackla pre vavert (Tala om det)

Den 20 maj arrangeras en temadag i Uppsala under temat Att vara rommano/resande idag. Rubriken för dagen är tagen från internetrörelsen Tala om det. På romani är titeln Rackla pre vavert och ämnet är då resandefolket. En rad resande deltar med musik och talar under rubriker som historik. Även släktforskning tas upp. Det ges europeiska… Continue reading Rackla pre vavert (Tala om det)

Taterfolkets dag

Den sjunde maj, detta år en lördag, äger den årliga minnesmarkeringen rum vid “Skammens stein” vid Ris kirke i Oslo. Syftet med dagen är att uppmärksamma myndigheternas övergrepp mot taterne som folkgrupp. Dagen är också en mötesplats och en manifestation för styrkan i folkgruppen. Taternes landsforening har bjudit in talare deltar under manifestationen vid den… Continue reading Taterfolkets dag

“Jag är en stolt tattare”

Det är dags att fler berättar vilka de är. Det tycker Rose-Marie Wallengren som i en artikel i Borås tidning idag säger “Jag är en stolt tattare”. Rose-Marie är aktiv i Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen, KFRG, och därigenom medlem i Den skandinaviska resandekartans referensgrupp. I artikeln berättar Rose-Marie lite om resandefolkets historia i Sverige… Continue reading “Jag är en stolt tattare”

Historikermöte med lite resandeforskning

I maj är det dags för Det svenska historikermötet 2011. Det arrangeras av Göteborgs universitet. Avsikten med mötet är presentera och diskutera pågående forskning vid svenska kultur- och utbildningsinstitutioner. Temat är Historia i Sverige – fångad i nationen? I detta finns också plats för forskning om resandefolket/romanifolket/taterne. I det preliminära programmet framgår att en session… Continue reading Historikermöte med lite resandeforskning

Spännande skildring av Jönköpingskravallerna

Det som sommaren 1948 kallades “Tattarkravallerna” i Jönköping skildras just nu under namnet Jönköpingskravallerna i en intressant dokumentär i Sveriges Radio P3. Programmet sändes direkt igår söndag men ligger kvar på P3 Dokumentärs hemsida. Det är ett långt program på hela två timmar där resande får berätta om sina erfarenheter och minnen från dessa dagar.… Continue reading Spännande skildring av Jönköpingskravallerna

Lösdriveri och bondfångeri

Sveriges Radio har sedan förra sommaren gjort en rad inslag om romernas situation i Sverige och Europa. I dagens P1 Morgon fortsätter man granskningen. I inslagen och reportagen förekommer obehagligt välbekanta uttryck från några av de myndighetsrepresentanter som uttalar sig om varför man utvisat romer från Rumänien, trots att de som EU-medborgare har rätt att… Continue reading Lösdriveri och bondfångeri