Nordiskt seminarium

Voksenåsen inbjuder till Nordisk konferanse om Rom/Romani, 25-26 april 2013 på Voksenåsen Hotell og konferanse senter i Oslo. Förutom ministrar återfinner vi bland andra Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket i programmet. Han ska tala under rubriken Vision för framtiden ur ett resandeperspektiv. Knut Vollebekk, tillträdande ansvarig för det norska Granskingsutvalget rörande romanifolket/taterne, står… Continue reading Nordiskt seminarium

Statsekretæren Raimo Valle går av

Raimo Valle som har vært statsekretær for same og minoritetssaker i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet siden 2007, fikk i stasråd “avskjed i nåde”. Minister Rigmor Aaserud ønsket seg en fornyelse i det politiske arbeidet. Men samtidig berømmet hun Valle for den store innsatsen han har gjort for minoritetene.

Møte med utvalg

Tirsdag 28. august kl 17-20 på Litteraturhuset i Oslo holder Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne et informasjonesmøte der de skal orientere og gjøre rede for arbeidet med å få en samlet vurdering av statens politikk overfor romanifolket/taterne. Undersøkelsen skal ta for seg perioden 1880 og fram til i dag. Utvalget skal levere sin… Continue reading Møte med utvalg