Sista anmälan

Idag är sista anmälningsdag till seminariet Familjen i fokus vid Bohusläns museum i Uddevalla 23-24 mars. Många har redan anmält sig, men vi har ännu plats för några till i stora hörsalen. De anmälda kommer från Stavanger i väst till Stockholm i öst. Lappland i norr och Skåne i söder. Det är de som är… Continue reading Sista anmälan

Workshop på Voksenåsen

Torsdag 1 mars inleder Voksenåsen i utkanten av Oslo ett arbete om resandefolket och romfolket i relation till mänskliga rättigheter. Som ett led i det kommande tvåhundraårsjubileet av den norska grundlagen 2014 och arbetet med en ny norsk grundlag satsar centret på olika teman som diskuterar de mänskliga rättigheterna, bland annat ur ett minoritetsperspektiv.

Släktforskarförbundet tipsar

Till dem som tipsar om vårt kommande seminarium Familjen i fokus i Uddevalla 23-24 mars kan vi nu lägga Sveriges släktforskarförbund. På deras hemsida genealogi.se ligger information om seminariet samt inbjudan och program till nedladdning. Vi tackar för hjälpen och hoppas på ännu fler besökare från släktforskarvärlden. Överhuvudtaget är intresset för seminariet så här långt… Continue reading Släktforskarförbundet tipsar

Hotellrummen fylls på

Intresset för seminariet Familjen i fokus är, som vi tidigare berättat, glädjande stort. Många vill delta i seminariets båda dagar och har därför bokat övernattning på hotell i Uddevalla. Eftersom var och en som anmäler sig till seminariet själva ansvarar för att ordna eventuell övernattning vill vi uppmana er som ännu inte gjort det att… Continue reading Hotellrummen fylls på

Diskulogen diskuterar

I oktober var Bodil Andersson och Kristina Lindholm i Karlstad för att presentera Den skandinaviska resandekartan och de arkeologiska utgrävningarna av resandeboplatsen Snarsmon vid Svensk-norskt släktforskarmöte. Föreningen DIS, som arbetar för datorhjälp i släktforskningen, har ägnat detta möte flera sidor i sin medlemstidning Diskulogen. Nummer 95, som berättar om mötet, finns för nedladdning på föreningens… Continue reading Diskulogen diskuterar

Flera steg vidare

Som alltid är det mycket som surrar i huvudet när vi haft möte i styr- och referensgrupperna i Den skandinaviska resandekartan. Mötena är mycket spännande och fyllda av åsikter och diskussioner. Diskussionerna blir ofta både ljudliga och många. Vid gårdagens möten gick vi mycket in för att utifrån exemplet med en plats komma överens om… Continue reading Flera steg vidare

Projektmöten

Nu på onsdag, den 8 februari, möts referens- och styrgrupperna för Den skandinaviska resandekartan. Vi håller dessa möte cirka tre gånger om året. Inriktningen på mötena är lite olika men eftersom vi har långa resor och det till stor del är samma personer som deltar i dem försöker vi lägga dem vid samma tillfälle. Det… Continue reading Projektmöten

Familjen i fokus – dags för seminarium

Den skandinaviska resandekartan har glädjen att bjuda in till sitt tredje seminarium: Familjen i fokus. Seminariet hålls på Bohusläns museum i Uddevalla 23-24 mars 2012. Under en fredag eftermiddag och lördag förmiddag kommer vi att ur olika synvinklar ta upp betydelsen av familjen inom resandefolket. Med ett liv till stor del på resande fot blir… Continue reading Familjen i fokus – dags för seminarium

Dags för presentation i Göteborg

Nu på onsdag, klockan 13-15, presenteras Den skandinaviska resandekartan och den kommande fasta utställningen vid Bohusläns museum om resandefolkets kultur och historia i Göteborg. Göteborg stads nyhetstidning Vårt Göteborg uppmärksammar idag arrangemanget och Den skandinaviska resandekartan i en artikel på sin hemsida. Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen arrangerar med stöd av Göteborgs stad och studieförbundet… Continue reading Dags för presentation i Göteborg