Betydelsen av namn

I vårt arbete med platser diskuterar vi ofta de namn som använts. Det som kallas för Tatersletta av den fastboende majoritetsbefolkningen har sannolikt haft ett helt annat namn bland de taterfamiljer som använde just denna lägerplats. Vi önskar att i vårt arbete kunna finna även dessa namn och föra in dem på kartan. I Tornedalen,… Continue reading Betydelsen av namn

Visionära

Onsdagen ägnades åt möte med styr-och referensgrupperna i projektet Den skandinaviska resandekartan. Vi möttes och togs mycket väl emot på Hotell Dalsland, det anrika Mühlbocks hotell, i Ed i Dalsland. Behovet av denna dag uppstod vid förra referensgruppsmötet då åsikterna spretade åt alla håll och arbetet för en stund kändes oöverblickbart. Som en avslutning på… Continue reading Visionära

Mål och vision

Den skandinaviska resandekartan arbetar mot visionen att genom projektet synliggöra ett dolt kulturarv. Kartan ritas om och resandekulturen får sin rättmätiga plats i samhället och historien. För att nå denna har vi en rad mål som vi har som ambition att efter hand beta av så att vi kan uppnå dessa visionära tankar. Det handlar… Continue reading Mål och vision

Kartan och verkligheten

Det är inte alltid kartan och verkligheten stämmer överens. Så var det bland annat vid det besök vi nyligen gjorde vid något som enligt kartan heter Tattarekasen. Genom svenska Lantmäteriets hemsida är det möjligt att söka på ortnamn. Det är en av de vägar vi fått en indikation om platsen vid namn Tattarekasen i Lysekils… Continue reading Kartan och verkligheten

Dagar vid Låret

Under förra veckan lades fokus på Låret när Kristina Lindholm och Pia Claesson var vid Låret/Skojarberget på Bohusläns museums uppdrag. Under flera dagars arbete gick dessa båda erfarna inventerare genom hela det område där vi vet att ett stort antal resande bodde både fast och under kortare tider under 1800-talet och den första delen av… Continue reading Dagar vid Låret

Vi inventerar

Så här runt påsk pågår inventeringarna för Den skandinaviska resandekartan för fullt. Vi inledde i Bohuslän och veckan efter helgen är avsatt för arbete i Dals-Eds kommun och då särskilt området Låret, som också kallades Skojarberget av de fastboende. I detta område fanns ett antal hus som flera resandefamiljer bodde i från mitten av 1800-talet… Continue reading Vi inventerar

“Jag är en stolt tattare”

Det är dags att fler berättar vilka de är. Det tycker Rose-Marie Wallengren som i en artikel i Borås tidning idag säger “Jag är en stolt tattare”. Rose-Marie är aktiv i Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen, KFRG, och därigenom medlem i Den skandinaviska resandekartans referensgrupp. I artikeln berättar Rose-Marie lite om resandefolkets historia i Sverige… Continue reading “Jag är en stolt tattare”

Intensivt

Två dagar denna vecka har referensgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet haft möte i Halden. Det har varit intensivt och jag misstänker att vi som deltog i mötet är lätt utmattade lite till mans. Avsikten med mötet var att arbeta vidare med inventeringsmetodik och intervjudito. Det blev en del av detta men också många… Continue reading Intensivt

Referensgrupp med workshop

Med start i eftermiddag möts referensgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet för ett dygn i Halden. Vi ska försöka att arbeta aktivt med hur man samlar information om de platser som berättar om romanifolket/taternes historia. Vi satsar på en “intervjukurs” och en diskussion om inventeringsmetodik av kulturminen. Förutom det ska vi jobba en del… Continue reading Referensgrupp med workshop

Grenseløst for romanifolket

Webbtidningen Tavringen, Nyhetsorgan for Foreningen Romanifolkets Kystkultur, följer med i vad som händer i frågor som rör romanifolket/taterne i Norge och omvärlden. Nyligen publicerade Tavringen under rubriken Grenseløst for romanifolket en artikel om Det skandinaviske reisendekartet och att vi fått pengar från Interreg.