Försoningsdag i Finnerödja

En promenad längs Storgatan i Krämarstan ger många tankar. De boende i området såg till att lägga sina hus längs denna väg. I ena änden låg brunnen. I den andra kanske de minst attraktiva husen. Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Under en heldag sätts fokus på försoning. Resandefolket och Svenska kyrkan uppmärskammar den så kallade Krämarstan i Finnerödja. Det hela sker onsdagen den 8 juni 2016. Under dagen överlämnas också en budkavle som ingår i arbetet med att synliggöra och inkludera minoritetsgruppen resandefolket i svenska kyrkans arbete. Program 11.00 Guidning av kyrkan med Staffan Grenfält. Hembygdsgården… Continue reading Försoningsdag i Finnerödja

Uppmärksammad roman av resande

Severina, Amandus med sönerna Olof och Valentin Klosterman är i fokus i den nyutgivna romanen För vad sorg och smärta av Thom Lundberg som genom denna bok skriver om det han växte upp med men blev strängt tillsagd att han aldrig fick berätta. I ett skede i sitt liv kom han fram till att han måste berätta historien… Continue reading Uppmärksammad roman av resande

Seminarium i Karlstad

Mitt i stormen i början av december höll Svenska Kyrkan i Karlstad och Värmlands Museum ett öppet miniseminarium om resandefolket. Tågen från Göteborg stod still, så deltagarna därifrån kom inte i väg, men totalt 18 personer trotsade vädret och fick ta del av en riktig trevlig dag. Fritz Rosendahl började med att berätta om resandefolkets… Continue reading Seminarium i Karlstad

Seminariedag i Karlstad

Karlstads pastorat av Svenska kyrkan  och Värmlands Museum bjuder in till seminariedag om resandefolket i Domkyrkans församlingslokal i Karlstad lördag 5 december. Under dagen blir det presentationer av och om resandefolket. Dagen inleds klockan tio med ett inlägg om resandefolkets historia och nutid. Därefter berättar Jan Popp och Magnus Berg om Popp och hans mamma Alice historia… Continue reading Seminariedag i Karlstad

Samisk historia lik resandefolkets

I två avsnitt har Vetandets värld i Sveriges Radio P1 berättat om samer i Mellansverige under historisk tid. Detta är en i stort förtigen historia som i mycket är lik hur det sedan 1600-talet sett ut för resandefolket i Sverige. När resandefolket skulle drivas från landet, fanns kungliga dekret om att samer skulle fördrivas norrut till Lappland. Detta trots att… Continue reading Samisk historia lik resandefolkets

Skolversion av vitbok skickas ut

Med ”Antiziganismen i Sverige – om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag” ligger en populariserad version av vitboken ”Den mörka och okända historien” nu färdig. I dagarna skickas boken tillsammans med en lärarhandledning ut till lärare i Sverige. Det är högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena som nu får boken för att kunna sprida kunskap om… Continue reading Skolversion av vitbok skickas ut

Dinglarens väg – Vorsnos drom presenteras på Bohusläns museum

Onsdag 18 november kl 12.30 finns möjlighet att höra mer om berättelserna i boken Dinglarens väg – Vorsnos drom när den nyutkomna boken presenteras på Bohusläns museum. Jimmy Karlsen Lövberg från Uddevalla, en av författarna och Ann Hellman, författare och en av bokens redaktörer kommer till Bohusläns museum och berättar om boken; idén bakom, hur den kommit… Continue reading Dinglarens väg – Vorsnos drom presenteras på Bohusläns museum

Resandes berättelser ges ut

Boken Dinglarens väg – Vorsnos drom med undertiteln De ofrivilligt åsidosatta innehåller texter och bilder från över 20 personer från resandefolket och ges inom kort ut. Redaktörer är Ann Hellman och Britt-Inger Lundqvist Hedström och boken ges ut i samarbete med Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. I boken berättar medarbetarna utifrån sina egna liv om erfarenheter och tankar om livet… Continue reading Resandes berättelser ges ut