Disputas om romani

Mag.phil. Jakob Anton Paul Wiedner ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil idag forsvare doktorgravavhandlingen sin (De)mystifying Norwegian Romani – the discursive construction of a minority language ved Universitetet i Oslo. Prøveforelesningen tar sted i Oslo fredag 31. mars 2017. I avhandlingen har  Wiedner intervjuet mennesker fra romanimiljøet som er interesserte i språket. Avhandlingen er…

läs mer

Ansökan för språksstöd

Från och med den första december går det att söka bidrag till projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningstiden pågår från den 1 december 2016 till och med den 20 januari 2017. Bidrag kan ges till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare…

läs mer