Läromedel på romani

För att skolbarn med romani som modersmål ska kuna få den skolundervisning de har rätt till har Skolverket tagit fram ett läromedel. Motsvarande läromedel finns numera för alla de nationella minoritetsspråken. På sin hemsida skriver Skolverket om modersmålsundervisningen på minoritetsspråken och om hur undervisningsmaterialet har skapats. Svensk romani, som talas av resandefolket, ingår i den svenska minoritetsspråkslagstiftningen… Continue reading Läromedel på romani

Stipend for språkopgave

Språkrådet i Norge skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om romani eller et annet av de nasjonale minoritetsspråkene som kvensk eller romanes. Stipendet er på 20 000 kroner. Språkrådet er særlig interessert i oppgaver som dokumenterer ordforråd, eller annen dokumentasjon av språket. Mastergradsoppgaver vil bli prioritert men også bacheloroppgaver eller… Continue reading Stipend for språkopgave

Barnböcker på romani

Tre böcker med berättelser hämtade från barn inom den nationella minoriteten romer har nu översatts till de fem romanidialekter som är vanligast i Sverige, däribland resanderomani. Författaren Marin Salto har intervjuat romska barn, som berättade om spännande händelser ut deras egen vardag. Berättelserna blev tre böcker tillsammans med ilustratören Marcus Gunnar Pettersson. Information om böckerna finns… Continue reading Barnböcker på romani

Lattjo är kul

När det nu kommer en ny Ikeakollektion som ska inspirera till lek heter den naturligtvis lattjo. Spel, utklädningskläder, musikinstrument och en massa annat ingår i paketet. Tanken är att barn och vuxna ska få lust att leka tillsammans. Lek är ett universellt språk som löper över gränser och generationer. Genom leken kommer vi närmare varandra och bygger… Continue reading Lattjo är kul

Published
Categorized as Uncategorized Tagged

Dinglarens väg – Vorsnos drom presenteras på Bohusläns museum

Onsdag 18 november kl 12.30 finns möjlighet att höra mer om berättelserna i boken Dinglarens väg – Vorsnos drom när den nyutkomna boken presenteras på Bohusläns museum. Jimmy Karlsen Lövberg från Uddevalla, en av författarna och Ann Hellman, författare och en av bokens redaktörer kommer till Bohusläns museum och berättar om boken; idén bakom, hur den kommit… Continue reading Dinglarens väg – Vorsnos drom presenteras på Bohusläns museum

Barn-tv på svensk romani

Filmer om björnen Pino finns nu på svensk romani. På utbildningsradions hemsida finns 18 program som berättar om där Pino i sin dagbok berättar om sitt liv. Pinos dagar fylls av äventyr tillsammans med vänner som Pinolina, Pingvinen och katten. De animerade filmerna bygger på böckerna om Pino som är skrivna Agneta Norelid, Eva Pil och Kenneth Andersson Översättningen… Continue reading Barn-tv på svensk romani

Eurovision – fast för minoritetsspråken

På torsdag är det sista dagen att anmäla sitt bidrag till den europeiska melodifestivalen för minoritetsspråk 2015. European Festival of Performing Arts in Minority Languages hålls i Udine i Italien i månadsskiftet november/december. De bidrag som framförs ska vara i original, vare sig text eller musik får ingå i den traditionella repertoaren. Låten kan dock vara… Continue reading Eurovision – fast för minoritetsspråken

Published
Categorized as Musikk Tagged