Fagseminar om rettigheter

De menneskerettslige og minoritetsmessige aspektene ved NOUen Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag  vil bli tema i en fagseminar mandag 15. februar. Flere av romanifolket/taterne holder innlegg ved siden av forskere fra forskjellige områder. I utvalsgsrapporten ble det viset frem at Norge innen flere områder ikke har fulgt opp… Continue reading Fagseminar om rettigheter