Storbritannien manifesterar

Det finns resandefolk runt om i världen. Bland annat i Storbritannien där beteckningarna gypsy, roma och traveller i rätt stor utsträckning används som synonymer. De senaste åren har Gypsy, roma and traveller history month arrangerats runt om i landet. Den skandinaviska resandekartan hade planer på att delta i årets arrangemang men detta ställdes in eftersom… Continue reading Storbritannien manifesterar

Fin dag vid Snarsmon

I svalkande vindar, en behagligt skinande sol och skön vandringstemperatur begav vi oss på onsdagsmiddagen på tur till Snarsmon tillsammans med en grupp medlemmar i PRO från Grebbestad. Vi hade en fin stund tillsammans även om det var lite prat om att vägen var längre och backigare än vi hoppats och det var lite tungt… Continue reading Fin dag vid Snarsmon

Visionära

Onsdagen ägnades åt möte med styr-och referensgrupperna i projektet Den skandinaviska resandekartan. Vi möttes och togs mycket väl emot på Hotell Dalsland, det anrika Mühlbocks hotell, i Ed i Dalsland. Behovet av denna dag uppstod vid förra referensgruppsmötet då åsikterna spretade åt alla håll och arbetet för en stund kändes oöverblickbart. Som en avslutning på… Continue reading Visionära

Rackla pre vavert (Tala om det)

Den 20 maj arrangeras en temadag i Uppsala under temat Att vara rommano/resande idag. Rubriken för dagen är tagen från internetrörelsen Tala om det. På romani är titeln Rackla pre vavert och ämnet är då resandefolket. En rad resande deltar med musik och talar under rubriker som historik. Även släktforskning tas upp. Det ges europeiska… Continue reading Rackla pre vavert (Tala om det)

Påminnelse!

Kommande helg är full av arrangemang. På lördag 7 maj är det inte bara minnesmarkering vid Ris kirke i Oslo som lockar den som är intresserad av resandefolkets historia. Det är också den dag då Svenska historikermötet 2011 avslutas i Göteborg. Som vi tidigare berättat innehåller lördagen vid Göteborgs universitet en session som berör resandekulturen.… Continue reading Påminnelse!

Vi hjälps åt

Måndagen denna vecka ägnades åt ett trivsamt möte med två äldre personer av resandesläkt. Samtalet handlade om en barndom på landvägen och den hållning man mötts av som “tateronge” i Norge under första halvan av 1900-talet. Vi talade också om att resa i Östfold och om att resa med båt under handelsfärder. Vi talade om… Continue reading Vi hjälps åt

Intensivt

Två dagar denna vecka har referensgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet haft möte i Halden. Det har varit intensivt och jag misstänker att vi som deltog i mötet är lätt utmattade lite till mans. Avsikten med mötet var att arbeta vidare med inventeringsmetodik och intervjudito. Det blev en del av detta men också många… Continue reading Intensivt

Förhoppningar efter ett seminarium

Jag har några förhoppningar efter det seminarium med nätverksträff om romers och resandes historia i Norden som vi deltog i tidigare i veckan. Jag hoppas: Att det för alla forskare blir naturligt och en nödvändig möjlighet att aktivt arbeta tillsammans med de människor som forskningen närmast berör. Enligt Europarådets ramkonvention om nationella minoriteters mänskliga rättigheter… Continue reading Förhoppningar efter ett seminarium

Mari och Bo också

Så har vi då varit på forskarnätverket RORHINS första möte. Inför mötet berättade jag att jag själv, Kari och Svein Norheim skulle delta. Då glömde jag nämna att Glomdalsmuseets Mari Möystad skulle delta som en av dem som diskuterade på ”scenen”. Så var ju också Bo Hazell på plats. Det innebar att nästan halva (ja,… Continue reading Mari och Bo också

Allt ljus på minoriteterna. Tack.

Förra veckan hade jag glädjen att lyssna på den välkända svenska historikern och professorn Dick Harrison som höll ett föredrag om en del av det som glömts bort i historieskrivningen, nämligen kvinnorna med makt. Allt ljus på drottningen var föredragets titel. I föredraget talade Dick Harrison om att inte bara drottningarna förlorat sig plats i… Continue reading Allt ljus på minoriteterna. Tack.

Published
Categorized as Media Tagged