Minnestund ved Ris kirke

Lørdag 7. mai vil det bli minnestund ved Ris kirke i Oslo ovenfor de av romanifolket/taterne som ble rammet av den norske stats fornorskningspolitikk. Seremonien tar sted ved Skammens stein på kirkegården.