“Tater-tv”

Ute på nätet ligger ett avsnitt av programmet Søndagsåpent med Egil Svartdahl. Programmet, som är en halvtimme långt, har några år på nacken men visar långa och intressanta intervjuer med en rad resande på norska östlandet. Ta del av livsödena här.