Taterne/romanifolket (minst) 500 år i Skandinavia

Nästa år kan vi fira att resandefolket funnits i Skandinavien i minst 500 år. I september 1512 skrevs officiella handlingar i Stockholm om ett folk som kallas “tatra” och “tatare” som ankommit till staden. Troligen fanns resandefolket i Skandinavien redan tidigare, det finns skrifter som tyder på det, men detta är ett säkert tecken på folkets närvaro och efter denna anteckning går det att följa relationen mellan majoritetsbefolkningen och resandefolket i Sverige och Norge.

Och vi kommer att fira. I september blir det fest! Den kommer att hållas i Ed, nära den svensknorska gränsen och vi planerar för sång, musik, hantverk, litteratur, historia. Vi hoppas och tror att det blir en stark manifestation. Dals-Eds kommun är engagerad och väntar ivrigt på vår ankomst. Till vår glädje är också Romanifolket/taternes kulturfond med. Fonden beslutade vid sitt senaste möte att bidra med medel till ett riktigt bra arrangemang. Vid mötet hade fondens styrelse totalt 16 projektansökningar att ta ställning till. En av de ansökningar som beviljades var alltså den från Halden historiske Samlinger.

Vi tar gärna emot tips och idéer på vad programmet bör innehålla och vilka personer som bör bjudas in. Vi vill se representanter från den svensk och den norska resandekulturen på plats i Ed för att visa hur vi hänger samman sedan århundradena. Vi hoppas på ett arrangemang med många givande möten.