“Tattarkullen kulturhistoria”

Är kvartersnamnet Tattarkullen ett uttryck för rasism eller är det en del av vår kulturhistoria. Åsikterna går isär sedan några personer framfört till Varbergs kommun att de känner sig kränkta av att ett område i staden går under namnet Tattarkullen. Andra menar att namnet absolut ska bevaras då det är en del av den gemensamma svenska kulturhistorien.

Ämnet dök först upp på Varbergs kommuns facebooksida. Därefter har flera medier följt upp ämnet. Det har också Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen. Denna förening, som också deltar aktivt i arbetet med Den skandinaviska resandekartan anser att platsnamnet Tattarkullen är en del av det gemensamma kulturarvet och berättar för alla och envar om resandefolkets närvaro i det svenska samhällen. Här i form av en tidigare bo- eller lägerplats. Kulturgruppen har framfört sina åsikter i en skrivelse till Varbergs kommun. I ett inslag i P4 Halland säger en av medlemmarna, Rose-Marie Wallengren, att platsnamnen är något vi ska ta vara på. Hallands Nyheter påtalar från föreningens skrivelse önskemålet att kvarteret förses med en informationsskylt om resandefolket.

Raden av medier som uppmärksammat fallet börjar bli lång: Hallands Nyheter, SVTs Rapport och TV4 dessutom hör Dagens Nyheter, Skånskan, Borås Tidning och Laholms Tidning  till dem som publicerat en TT-notis i ämnet. Här ligger Rapports andra notis.