“Tattarstaden” på ett litet hörn

Regionaltidningen Bohusläningen gör med jämna mellanrum kuriösa nedslag i landskapet. Nu har man kommit till Vassbotten, den officiella svensknorska gränspassage som ligger närmast resandeboplatsen Snarsmon.

I beskrivningen av vad som sker vid Vassbotten får vi också en rekommendation att göra ett besök vid Snarsmon. Eller Tattarstaden som man väljer att skriva i tidningen. Artikeln finner du här.