Temamässa med resande i Högsbo

Bild från Högsbo församlings hemsida från den första temagudstjänsen för resandefolket. Den hölls 2013. Nu är det dags igen.

Ärkebiskop, biskop preses, biskop, lokala församlingstjänare och inte minst resandefolket deltar i temamässan Gud, ditt folk är vandringsfolket i Högsbo kyrka i Göteborg nästa söndag, den 16 mars. Mässan är ett samarrangemang mellan Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket och Högsbo församling.

Vid mässan kommer en plakett till minne av den första “resandegudtjänsten” i kyrkan, och troligen också i Sverige, att invigas. Denna gudstjänst hölls vintern 2013.

Genom den svensk norska samarbetet med gudstjänsten deltar såväl den svenske ärkebiskopen Anders Wejryd, som hans norska motsvarighet, Helga Haugland Byfuglien, som är biskop preses från Norska kyrkan. Deltar gör också biskopen i  Göteborgs stift Per Eckerdal samt präster och annan personal från Högsbo församling. Flera resande medverkar naturligtvis också. Simon Wallengren har fått uppdraget att översätta högmässan till svensk resanderommani.

Gudstjänsten börjar klockan 11. Från klockan 10 finns en utställning i vapenhuset.