Tildelingsrunde utlyst fra RT-fondet

Den første av to tildelingsrunder fra Romanifolket/taternes kulturfond er lyst ut, med søknadsfrist 20. april 2013. Det er avsatt inntil 1 million kroner til utdeling i år, hvorav halvparten utlyses i første runde.

Styret kan bestemme at særlige prioriteringer skal gjelde for de enkelte tildelingsrundene. For tiden gjelder følgende prioriteringer og presiseringer:

1. Ved behandling av søknader om CD-utgivelser vil det bli gitt prioritet til samarbeidsprosjekter mellom flere artister og prosjekter der søkerne har etablert samarbeid med et plateselskap eller innspillingsstudio.

2. Søknader om støtte til rom-/sigøyner-relaterte prosjekter og søknader fra personer eller institusjoner i utlandet kan bare gis støtte dersom prosjektet har primær relevans for romanifolket/taterne i Norge.

Retningslinjer for tildeling av midler, søknadsskjema og en detaljert søknadsveiledning finnes på hjemmesiden.