Till Amerika

När vi arbetade med resandeboplatsen Snarsmon (sök på Snarsmon) ägnade vi många tankar och fick många frågor kring var de människor som bodde i byn vid gränsen tog vägen.

Utsikt från husen vid Snarsmon mot mossen söder om bosättningen. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

Våra slutsatser har varit att en del flyttade till Norge, några till Göteborgsområdet samt att en del gjorde som så många andra i dessa trakter i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet: De emigrerade till Amerika.

Så kulturhistoriker vi är är vi inga släktforskare men det finns det lyckligtvis andra som är. I Bullarebygden, där Snarsmon ligger, finns en skara mycket aktiva släktforskare som skildrar sin bygds historia utifrån emigrationen. De har byggt upp hemsidan Bullaren-emigranterna där de presenterar sin forskning.

I arbetet med att följa bygdens utflyttare har de också funnit resande med sitt ursprung i Snarsmon. Genom träget arbete har de också fått kontakt med ättlingar i USA.

Hjalmar Thorén, vars mor var dotter till det första resandepar som är folkbokförda vid Snarsmon, tog vägen om Norge till slutdestinationen Ely i Minnesota. Den spännande berättelsen om Hjalmar hittar du på Bullaren-emigranternas hemsida under rubriken Bullingar i USA.3. Där finns också bilder på Hjalmar och hans amerikanska familj.

Ett varmt tack till Laila Falk i Bullaren som delat med sig av de fakta hon samlat in om Hjalmar.

/Bodil