Till sjöss i Östfold

Vid Skysskaffern i Idefjorden strax söder om Halden lade runt 1960 "tatersköyter" till vid stenbryggan berättar lokalboende. Bryggan har idag raserats men resterna syns mitt i bild under flaggan. Foto: Bodil Andersson

Vi har frågat många efter “tatersköyter” i Östfold och det börjar ge resultat. Denna  strålande soliga sommardag bjöd några lokalboende på minnesbilder och båttur för att besöka platser som använts av tatere/romanifolk som rest till sjöss.

Vi började praktiskt taget inne i Halden och tog sedan en kort tur söderut på norsk sida av Idefjorden. Vi besökte fyra ankringsplatser på två olika ställen i området runt Eskeviken. Färdmedlet var en vacker hundra år gammal träbåt med puttrande motor.

Rakt öster om Skysskaffern ligger en vik omgärdad av höga granitklippor. Där hade sjöresande en väl skyddad ankringsplats. På andra sidan Idefjorden skymtar svenska Hälle. Foto: Bodil Andersson

I södra delen av den udde som skapar Eskeviken ligger Skysskaffern. Namnet kommer sig av att här kunde de svenskar som varit i Halden ställa sig på berget och ropa över fjorden till svensk sida för att få skjuts hem.

Idag finns här en liten fyr som markerar den södra infarten till Halden hamn. Man ser också resterna av den granitbrygga som användes som uppankring av bland andra sjöresande åtminstone runt 1960. Rakt öster om fyren och på andra sidan berget ligger en väl skyddad vik som användes på samma sätt under samma tidsperiod.

Idag går bäcken ut i Eskeviken genom en trumma men runt 1960 kunde man segla något längre in än idag. Här ankrade en resande familj upp, slog upp sitt topptält och lagade sin mat minns en av dåtidens småpojkar. Foro: Bodil Andersson

Också inne i själva Eskeviken ankrades tatersköyterne berättar de lokalt boende. De som visade platsen denna gång har minnen från sin egen barndom och åren runt 1960. En uppankring skedde invid bäcken och den familj som färdades i båten slog upp sitt tält brevid.

Vid flera tillfällen, troligen under lång tid återkom båtarna till en av bryggorna i Eskeviken, Vaskern, och låg kvar i flera dagar. Det berättas bland annat att man köpte ståltråd inne i Halden och sedan tillverkade föremål av dem.

Den tidigare tvättbryggan, Vaskern, i Eskeviken är idag en del av områdets många småbåtshamnar. Foto: Bodil Andersson

Eskeviken är i det närmaste hopbyggt med Halden genom stadsdelen Sör-Halden. Det går bra att nå dessa fyra ankringsplatser såväl sjövägen som över land. Samtidigt får man närkontakt med den lokala kulturhistorien även från andra synvinklar eftersom området präglas av både kust och granitindustri.

Även för 50-60 år sedan låg detta riktigt nära staden Halden. Vilka de sjöresande som kom hit var vet de lokalboende inte riktigt. Några uppges ha bott i närbelägna Skjeberg. Vi hoppas att vi snart får kontakt med dem som reste sjövägen i Östfold. Nu tackar vi dem som hjälpte oss ut på en fin tur.