Tilldelningar från RT-fondet

Østfoldmuseene/Halden historiske samlinger hör till dem som tilldelas stöd från Romanifolket/taternes kulturfond. Stödet kommer att gå till det förprojekt som enligt planen startar kommande sommar för att planera och organisera ett nytt projekt som lyfter fram romanifolket/taternas kultur och kulturminnen i den norsksvenska gränsregionen. Vi har tidigare berättat om detta arbete och är mycket glada över att en viktig delfinansiering nu är på plats.

20 ansökningar hade kommit in till fonden vid höstens ansökningstillfälle. Elva projekt tilldelades stöd. Den totala utbetalade stödsumman blir med detta 542 000 kronor. De ansökningar som kom in önskade sammantaget stöd på 2,4 miljoner kronor. Av de beviljade ansökningarna finns ett fokus på bok- och musikgivningar. Till exempel får Commentum forlag stöd för boken Tatergutten Johannes. Flera projekt kopplade till marknader har också fått stöd. Också olika aktiviteter som en släktträff och en nordisk konferens med namnet Nordiske strategier for integrering av romani/rom vid Voksenåsen i Oslo beviljas stöd. Hela listan över beviljade ansökningar ligger här.

Fondets styrelse höll sitt beslutsmöte om tilldelningar före jul. Nästa ansökningsrunda utlyses på fondens hemsida i februari