Tillgänglighet för alla

Förtroende, öppenhet, vilja, dialog, respekt och jämlikt förhållande är avgörande faktorer för ett gott samarbete med delaktighet i fokus. Detta kunde Josefine Hjort under seminariet presentera från sin rapport.  Foto: Bodil Andersson
Förtroende, öppenhet, vilja, dialog, respekt och jämlikt förhållande är avgörande faktorer för ett gott samarbete med delaktighet i fokus. Detta kunde Josefine Hjort under seminariet presentera från sin rapport. Foto: Bodil Andersson

Det finns en stor medvetenhet bland svenska museer om behovet att göra mer för att  fler grupper ska känna sig delaktiga i museerna. Seminariet Museet en rättighetBohusläns museum lockade många som bland annat ville ta del av hur arbetet där resandefolket och museet samarbetet med resandeboplatsen Snarsmon, Resandekartan och utställningen Möt resandefolket! gått till.

Under seminariet presenterades hur Bohusläns museum arbetat med resandefolket och den utvärdering som gjorts av detta arbete. Dessa presentationer gjordes av masterstudent Josefine Hjortvid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, som gjort utvärderingen, Richard Magito Brun, Kulturgruppen för resandefolket och Kristina Lindholm vid Bohusläns museum. I sin presentation tryckte Richard på att resandefolket nu allt mer har kommit i en situation då det går att ta sin rätt till delaktighet i samhället på olika nivåer.

Under dagen presenterades också exempel på delaktighet från bland annat museet Jamtli i Östersund. Flera forskare talade också om museerna som mötesplats och mänskliga rättigheter inom museet. Programmet för dagen finnshär. Seminariet var en del av Kulturarvsakademin.