Tradisjonsmusikk

I oktober 2010 spilte og fortalte Mary Barthelemy om “Fant-Karl” ved Reisendekartets første seminar på Ed. Foto: Bodil Andersson

Nordøsterdalsmuseet, museumssenteret Ramsmoen, inviterer til seminar om tradisjonsmusikk og folkemusikk fredag 23. og lørdag 24. november. Bland annet blir det et foredrag av Mary Barthelemy om de reisendes musikk. Mary har skrevet om den legendariske felespellmannen ”Fant-Karl” i sin masteroppgave og boka Spellmann på dromen og CD-utgivelsen Fant-Karl – spelemannsarven.

Temaet for seminaret er folkemusikk/tradisjonsmusikk med et særskilt fokus på Nord-Østerdalen, men inkluderer både spørsmål om hva som blir og har blitt kalt folkemusikk og setter folkemusikkuttrykk inn i en større geografisk ramme enn den regionale. Det er museets første seminar viet til musikk.

Seminaret starter fredag kl. 12 med foredrag til ca. 16.30 og konsert om kvelden. På lørdagen fortsetter seminaret fra ca. kl. 10 til kl. 16. Seminaret er åpent for alle.

Program finnes her. Brosjyre om seminaret her.