“Trygg i sin identitet”

Richard Magito Brun. Foto: Bodil Andersson

Tidningen ETC publicerar en intervju med Richard Magito Brun, som är resande. “Trygg i sin identitet” är rubriken på artikeln. I artikeln berättar Richard kort om sin egen bakgrund i resandefolket och om sin livshistoria. Han blickar också framåt och avslöjar planer på ett arrangemang i höst med anledningen av resandefolkets minst 500 år i Sverige.

Richard sitter i både referens- och styrgrupperna för Den skandinaviska resandekartan. Han är också en av föredragshållarna vid vårt nästa seminarium, som hålls i mars månad. Grunden i sitt engagemang för resandefolket har han i Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen.