TV från Krämarstan

SVT:s Tvärsnytt har gjort ett reportage och ett bildspel från utgrävningarna vid den så kallade Krämarstan i Finnerödja häromveckan. Reportaget sändes som ett inslag i nyheterna på fredag kväll. Omedelbart efter reportaget sändes ett kort studiesamtal med författaren Bo Hazell. Reportaget visas cirka fyra minuter in i sändningen, samtalet med Bo Hazell efter åtta minuter.

Det blir spännande att följa den kommande analysen av de föremål som hittats i det utgrävda huset. Hänger det porslin som hittats hänger med att de boende i husen bland annat försörjt sig som försäljare av just porslin? Likväl som många resande varit så kallade glasförare, vilka vandrade runt och sålde glas från glasbruken, var det inte ovanligt att resandefamiljer köpte porslin från porslinsfabrikerna och sålde det i bygderna. Med den relativa närheten till Rörstrands verkstäder är detta inte en otrolig tolkning för porslinet i Krämarstan. En annan tolkning är att det för knappt 100 år sedan förekom porslin i torp och backstugor runt om i bygderna, oavsett om där bodde resande eller inte.

Published
Categorized as Media