TV-program om resandebok

Boken 5768 visningar på Youtube om resandeflickan Rosita är i fokus i TV-programmet En bok en författare som sänds av UR. Programmet finns att se på UR:s hemsida. Samtalet om boken förs med Anita Santesson, en av den prisbelönta ungdomsbokens bokens två författare, och kulturjournalisten Tara Mashizi.

Samtalet handlar om resandefolket som minoritetsgrupp och om minoritetsgrupper i stort och hur skolan kan arbetar med minoritetsgrupper. Anita Santesson poängterar hur viktigt det är att man talar med varandra och hur man kan visa respekt för olika grupper.

Anita Santesson har skrivit boken tillsammans med Ralf Novák Rosengren. De arbetar nu med den andra boken om Rosita och planerar för en hel serie av böcker.