Usikker fremtid for RT-fondet

I forslag til statsbudsjett for 2014 finnes forandringer ovenfor Romanifolket/taternes kulturfond. I den avgåtte og den nye regjeringens forslag til budsjett er fondet fjernet til fordel for  en bevilgning på fem millioner kroner. Statssekretær i Kommunal og regionaldepartementet, Anders Bals, høyre, sier til Dagbladet at dette betyr mer penger til folket enn det fondet gitt i avkasting.

Styret for Romanifolket/taternes kulturfond protesterer i brev til finanskomiteen mot forslaget: Når fondet er gitt som kompensasjon for overgrep fra staten til en nasjonal minoritet, er det særlig viktig at minoriteten har et eget fond forvaltet av en stiftelse og ikke blir avhengig av årlige bevilgninger fra staten og dermed av den til enhver tid rådende politisk vilje.

Dette er ikke et alminnelig statlig fond. Det er viktig att fondet blir stående som det symbolet det er. Vi har ju en grusom historie bak oss. Nå føler vi oss overkjørt og trampa på igjen, sier fondetst ordfører Holger Gustavsen til Dagbladet.

Published
Categorized as Folket