Utredning om språk och kultur

För ett par dagar sedan färdigställdes rapporten Romers kulturella och språkliga rättigheter – vägar mot ett förverkligande av Forum för levande historia och dess utredare Lars Lindgren. Utredningen var beställd av den svenska regeringen.

I utredningen har man gått igenom vilka möjligheter romer i Sverige har att utöva sitt språk, sin kultur och ta del av sin historia. Uttrycket romer är lite svårhanterbart för oss som jobbar med frågor som rör resandefolket och dessutom med ett svensknorskt perspektiv. Eftersom resandefolket i svensk officiell terminologi ingår i gruppen romer är det i denna utredning som frågor som resandefolkets möjligheter att utöva sin kultur tas upp.

Utredningen diskuterar i stor utsträckning tidigare offentliga utredningar och hänvisar till internationella konventioner som är aktuella. Det visar sig att Sverige har en bit kvar att gå innan den romska minoritetsgruppen fått de rättigheter Sverige redan lovat att man ska få. Det förs också en kort diskussion om de stora skillnader som finns inom de grupper som ingår under det officiella namnet romer.

Punkter som är intressanta ur resandekartans synvinkel rör bland annat man menar att det är viktigt att befintliga museer, arkiv och bibliotek arbetar tillsammans med minoritetsgrupperna för att visa en större del av historien. I en av slutsatserna framgår att utredaren anser att “Romer bör också ges reella möjligheter att med stöd av lämpliga museer och arkiv dokumentera och synliggöra sin historia och sitt kulturarv”. Denna slutsats är glädjande för oss eftersom det är så Den skandinaviska resandekartan redan arbetar genom Bohusläns museum och Östfoldmuseene. I utredningen ges däremot inte något förslag på hur detta ska finansieras, något som inte heller ingick i uppdraget.

Bland annat Sveriges Radios Kulturnytt har uppmärksammat utredningen och det har också riktats en del kritik mot den. Utredningen ligger på Internet för nedladdning.