Utställningen tar form

Utställningens referensgrupp
I utställningens referensgrupp sitter representanter för resandefolket som med sin sakkunskap i ämnet kommenterar och ger förslag till utställningens innehåll. Till vänster i bild syns Rosine Rosendahl och Rose-Marie Wallengren från Kulturföreningen för resandefolket – Göteborgsregionen som ingår i gruppen. Foto: Kristina Lindholm

Arbetet med den kommande utställningen om resandefolkets kultur och historia som i mars öppnar på Bohusläns museum pågår för fullt. En viktig del i arbetet är mötena med referensgruppen.

Vi inledde processen med att komma fram till vad vi vill berätta. Nu diskuterar vi innehållet mer specifikt. Vi planerar också vilka föremål som ska ingå och mycket mera.

Sakta men säkert blir utställningen alltmer konkret.