Utvalget søker fortellinger

Det norske Tater-/romaniutvalgets søker fortellinger fra dem som er av reisendes slekt/tater/romanifolket. Utvalget ønsker å gjøre intervjuer under høsten 2014. Utvalget har ansatt forskere til å se nærmere på hvordan tatere/romanifolk har det i Norge i dag. En viktig del av det er å høre på tatere/romanifolk sine egne erfaringer og opplevelser, blant annet fra møter med skole, arbeidsliv og velferdsstat.

Noe av det utvalget vil vite om er:

• Hvordan har du opplevd dine møter med offentlige myndigheter som skole, leger, politi?
• Hvordan blir du møtt på campingplasser, av naboer og andre?
• Har du erfaringer med å kombinere reising og skolegang?

Forskerne har taushetsplikt, og ingen andre enn de som jobber med prosjektet vil få vite hva som er blitt fortalt. Mer informasjon om utvalget, spørsmålen og hvordan det går å kontakte utvalget finnes i brosjyren her.

Det er mulig å ta kontakt med utvalget ved brev, telefon og utvalget sin Facebookside. Utvalget har dessuten en egen nettside. Her finnes mer informasjon over utvalget og virksomheten. Utvalget vil levere sin endelige rapport til regjeringen i mai 2015.