Utvalgsmøte i Stavanger

Utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne avholder informasjons- og dialogmøte ved Kulturbanken Domkirkeplassen 3 i Stavanger onsdag 17. oktober kl. 15.00-20.00.

I invitasjonen sies:
“Vi vil gjerne invitere alle interesserte til et informasjons- og dialogmøte om det pågående arbeidet til utvalget som undersøker statens politikk overfor romanifolket/taterne. Møtet vil finne sted i Kulturbanken i Stavanger, Domkirkeplassen 3, onsdag 17. oktober 2012, fra kl. 15.00-20.00.

Møtet vil begynne med en generell informasjonsdel fra klokken 15.00-17.00. Ett er en halvtimes pause kan de fra romanifolket/taterne som ønsker å være med oss videre delta på et dialogmøte fra klokken 17.30 -20.00. På denne delen av møtet vil vi diskutere temaene arbeid og bosetning i mindre grupper.

Utvalget ble etablert i januar 2011 ved en kongelig resolusjon, og har som oppgave å undersøke statens politikk overfor romanifolket/taterne i perioden fra 1880 og fram til i dag. Sekretariatet ligger til Norsk senter for menneskerettigheter. Utvalget skal levere sin rapport i november 2013.

Det har lenge vært et ønske fra romanifolket/taterne å få en samlet vurdering av politikken. Målsetningen med undersøkelsen er å dokumentere hva som faktisk skjedde når det gjelder politikk og ulike tiltak overfor romanifolket/taterne i regi av norske myndigheter, organisasjoner, institusjoner og virksomheter i Norge. Målet er at dette vil bidra til at forsoningsprosessen mellom romanifolket/taterne og storsamfunnet fortsetter i riktig retning. I tillegg til å dokumentere fortidens politikk, vil utvalget se på dagens situasjon. Noen av spørsmålene er: Hvilke muligheter har romanifolket/taterne i dag til å utvikle sin livsstil og kultur slik de selv ønsker? Hvordan oppleves dagens minoritetspolitikk? Hvilke ønsker har romanifolket/taterne for framtiden?

Utvalget mener det er svært viktig å involvere romanifolket/taterne i utvalgsarbeidet. Vi hadde i november i fjor et informasjonsmøte på Glomdalsmuseet og i august i år hadde vi et informasjonsmøte – og et dialogmøte i Oslo. Utover dette ønsker vi å arrangere flere regionale informasjonsmøter, og tematiske dialogmøter i samarbeid med Helsingforskomiteen. I utvalget er det utnevnt observatører fra romanifolkets/taternes egne organisasjoner, men utvalget har også behov for deltakelse og innspill fra andre i gruppen.

Vårt mål for informasjons- og dialogmøtet er å informere om arbeidet, svare på spørsmål om dette, samt å få en dialog som kan gi oss innspill videre i utvalgsarbeidet. Foreløpig informasjon om arbeidet: Utvalgets endelige rapport vil legge føringer for statens framtidige politikk. Utvalget behandler ikke enkeltsaker.

Det vil bli en enkel servering. Alle er velkomne!

Med vennlig hilsen utvalgets sekretariat: Asbjørn Eide og Mari Østhaug Møystad.”