Utvärdering av resandeprojekt

Bohusläns museums samarbete med resandefolket har utvärderats. Utvärdering av Bohusläns museums verksamhet med och om resandefolket visar hur arbetet med Snarsmon, Den skandinaviska resandekartan och utställningen Möt resandefolket! har uppfattats. Den ger goda förslag på hur majoritet och minoritet kan samarbeta för ett lyckat resultat med god delaktighet. Utvärderingen sammanställer också resultat och effekter av samarbetet.

Utvärderaren, Josefine Hjort från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet, visar i utvärderingen på positiva och mer negativa delar i den process som utgjort de olika projektet. Angående Den skandinaviska resandekartan konstateras att den skapat kulturmöten mellan minoriteten resande och majoritetssamhället samt mellan norska och svenska resande. Andra effekter är att resandefolkets historia fortsatt har synliggjorts.

Undersökningen visar att satsningar på en minoritetskultur ger tydliga vinster för det museum som gör den. Utställningen Möt Resandefolket! har givit till Bohusläns museum en ny besöksgrupp och museet har blivit känt som pionjär med första museum i Sverige som har en permanent utställning om resandefolket. Utställningen i sig konstateras också ha resulterat i att fler resande vågar öppna sig och komma fram som resande.

Förutsättningar och resurser för projektet är att intressenter är positiva och hjälpsamma, att institutionens ledning visar stöd och intresse, ger projektet legitimitet och erkännande, samt att det finns tid för dialog. Resandekartan och samarbetet inom projektet beskrevs ha haft betydelse på flera sätt. Samarbetet har för de resande gett en bekräftelse på att en kan ha fullt samarbete och förtroende för en offentlig institution. Att den kan fungera som ett redskap i en process där resandefolket vill komma ut och nå ut. Alla projekten har bidragit till att museipersonalen och museet har fått ny kunskap om resande, minoriteter och samarbeten.

Rapporten är författad av Josefine Hjort med bidrag av Richard Magito Brun. Sammanfattningen är översatt till resanderomani av Simon Wallengren. Utvärderingsprojektet är ett samarbetsprojekt bestående av Bohusläns museum, Forum för levande historia, Riksutställningar, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet och Kulturgruppen för resandefolket.

Resultatet av utvärderingen och hur delaktighet och mänskliga rättigheter kan se ut i museers verksamheter i framtiden diskuteras på ett seminarium på Bohusläns museum 20 maj. Läs rapporten redan nu här.