Utvecklingsprocessen fortsätter

Kompletteringar i projektplan och ett förslag på organisation av det kommande arbetet. Det blev resultatet av förra veckans arbetsseminarium i Resandekartan som hölls i Halden. Det var många diskussioner under mötet. Efter hand utkristalliserade sig inriktningen för det kommande samarbetet för att utöka Resandekartan/Reisendekartet till det som tills vidare kallas Resandekartan – berättelsen eller Reisendekartet – fortellingen.

Projektledningen fick bakläxa på flera punkter när arbetsgruppen för projektet tog ställning till utkast till framtida projektplan och -organisation. Bland annat ville arbetsgruppen renodla innehållet i det framtida arbetet i tre fokusområden. Gemensamt för dessa fokusområden är att sprida resandefolkets kultur och historia i Norge och Sverige från folket självt och att skildra det mångfaldiga mötet.

Vid seminariet deltog representanter för Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes Landsforening, Bohusläns museum, Glomdalsmuseet, Värmlands Museum, Örebro läns museum, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger samt författaren Bo Hazell.

En applåd mötte i slutet av dagen representanterna från Värmlands Museum, som lovat att ta över som svensk projektägare efter Bohusläns museum när det nya projektet kommer igång.