Vad tycker partierna om resande?

Hur ser egentligen de svenska politiska partierna på resandefolket och romernas situation i Sverige 2014? Detta tar föreningen Lattjo Drom Romanifolket Resande upp i Stockholm under programpunkten Vitbok och sedan…? den 10 september. Det blir ett samtal med inbjudna företrädare för politiska partier. På föreningens hemsida har partierna dessutom i förhand svarat på olika frågor.

Eleonor Frankemo, som ingick i referensgruppen för Den mörka och okända historien Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet som kom ut tidigare i år, inleder med att berätta om arbetet med denna utredning. Därefter hålls ett samtal dit representanter för samtliga partier i Sveriges riksdag samt Fi! har bjudits in. Även ordföranden i den statliga kommissionen mot antiziganism har bjudits in att delta.

Fokus i diskussionen ska vara vad som händer efter vitboken. Samtliga partier har också fått fyra frågor utsända inför samtalet och de svar som kommit in, från sverigedemokraterna, moderaterna, miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet finns att läsa på arrangemangets hemsida.

Vitbok och sedan…? arrangeras på Stallet Folk och Världsmusik, Stallgatan 7 i Stockholm mellan klockan 12 och 14 onsdagen den 10 september 2014. Samtalet är en upptakt till 2014 års Nordic Romani Festival som hålls på samma plats 12-13 september.