Vårträff i Östfold

Kommande helg håller Landsorganisasjonen for romanifolket sin årliga vårträff för medlemmar från hela Norge. I år hålls denna träff vid Oven Leir i Östfold mellan fredag 11 maj och söndag 13 maj. Social samvaro, sång, musik, hantverk och föredrag finns på programmet.

Under lördagen deltar Det skandinaviske reisendekartet i vårträffen. Utställningen om projektet finns på plats och projektledare Bodil Andersson, Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger, kommer att berätta om platser vi under projekttiden har funnit som berättar om romanifolkets historia i Norge och Sverige och hur vi buroar och romanifolket arbetar tillsammans för att finna fler platser. Förhoppningsvis får vi under dagen också lära känna många nya platser i gränsbygderna Bohuslän, Dalsland och Östfold,