Veiledningsordning for erstatningsøkere

Romanifolket/taternes kulturfond har enstämmigt beslutat om en veiledningsordning for erstatningsøkere. Detta är en satsning som säkerligen kan vara till stor nytta för romanifolket/taterne i Norge. Informationen om satsningen nedan är hämtad från fondens hemsida:

“I årenes løp er det en rekke personer av romani-/taterslekt som har søkt og fått innvilget erstaning under den tidligere statlige billighetserstatningsordningen (nå kalt Rettferdsvederlag fra Staten) og fra ulike kommunale erstatningsordninger for tidligere barnehjemsbarn. Men det er også mange som har fått avslag på sine søknader eller som har gitt opp å søke, bl.a. fordi kravene til dokumentasjon og det offentlige byråkratiet omkring erstatningsordningene oppleves som en uoverstigelig hindring. Det finnes i dag ingen samlet oversikt over de ulike ordningene som eksisterer, og det er ingen særskilt instans som driver med aktiv veiledning overfor de som ønsker å søke om erstatning.

Styret i Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond har derfor vedtatt å opprette en egen veiledningsordning for erstatningssøkere. Ordningen blir bemannet med jusstudenter, som vil kunne hjelpe til med bl.a. informasjon om eksisterende erstatningsordninger og framskaffe nødvendig dokumentasjon som underlag for søknaden, samt hjelpe til med formulering av selve søknaden og utfylling av nødvendige skjemaer. Veilederne vil selvsagt ha taushetsplikt om alle personlige forhold de får kjennskap til i sitt arbeid med disse sakene.

Det kan oppleves som vanskelig å skulle “brette ut” livet sitt overfor en fremmed person, og særlig overfor personer som ikke selv har den samme erfaringsbakgrunnen som den som søker hjelp. Styret i Romanifolkets/taternes kulturfond har derfor bedt de tre romani-/ taterorganisasjonene som i dag er representert i styret, om å finne fram til et antall personer av romani-/taterslekt som kan fungere som “medhjelpere” for den som måtte føle behov for det, især i det første møtet med veiledningstjenesten, men også eventuelt som ledsager i møter med offentlige organer. Disse medhjelperne vil selvsagt også ha taushetsplikt. En liste over medhjelperne finnes tilgjengelig på veiledningstjenestens kontor.

Veiledningstjenesten, som foreløpig er planlagt som et ett års prosjekt, har kontor i Oslo og kontor-/besøkstid 2 dager i uken – onsdager 15-17 og fredager 14-16. Telefonnumrene til tjenesten er 22 17 70 02 og 97 00 14 08. Det er ansatt to veiledere, og tjenesten settes i drift 2. mars 2012.

En brosjyre med nærmere informasjon om ordningen, med opplysninger om hvordan man kommer i kontakt med tjenesten, vil bli distribuert til romani-/taterorganisasjonene, folkebibliotekene, kommunale servicetorg og alle landets NAV-kontorer i løpet av mars 2012.”

2 comments

 1. Hei!

  Min farfar Carl Magnus Rosengren 1882 – Rölanda flyttade til Norge 1901 – på tiden oppholdt vistnok familien seg på Ed – “Sköyarberget” Dette ble visnok brent og barnan satt bort, vet man mer om dette?

  Mvh.
  Stig Rosengren

 2. Hej!
  Det stämmer att det vid några tillfällen brändes ned hus på “Skojareberget”. Främst gällde det byggnader av mycket enkelt slag som vi idag inte kan se några rester av. Jag vet inte om sådana traumatiska händelser drabbade just Carl Magnus familj och om barnen i hans familj placerades ut. Jag skickar din fråga vidare till några av de personer som finns lokalt i Rölanda och som kanske kan hjälpa till med att reda ut just denna fråga och i vilken utsträckning detta drabbat just din nära familj.
  Mvh
  Bodil Andersson

Comments are closed.