Vi går mot lansering!

Det är vi som gör Resandekartan! Referensgrupp, styrgrupp och projektledning har kommit till detaljnivån för den nya kartan. 17 april lanseras den.

Den 17 april 2013 lanseras Resandekartans nya hemsida där vi berättar om resandefolket och platser som kan göra det samma.

Lanseringsfestligheterna hålls på Fredrikshald Teater i Halden. Arbetet med programmet inleddes igår när projektets styr- och referensgrupper möttes i Uddevalla. Då lade vi upp de första planerna för lanseringsdagen. Inte minst diskuterade vi detaljer och helhet kring den nya sidans innehåll och utseende. Vi var oeniga och eniga om vart annat men kom fram till en gemensam önskan som vi nu ska arbeta intensivt med för att förverkliga.

När det gäller “avtäckningen” av den nya kartan tar vi kontakt med invigningstalare och underhållare. Vi planerar hur vi ska presentera den nya kartan och arbetet bakom den. Vi funderar vidare på hur vi ska berätta om våra önskemål inför framtiden. Efter hand som planerna fortskrider återkommer vi med information. Men: sätt av dagen för en tur till Halden redan nu!

2 comments

  1. Absolut! Framförallt: Vi gick från mötet eniga om vad som ska göras. Diskussioner på vägen är det bästa sättet för att komma fram till något som vi alla står för.

Comments are closed.