Vill inte förväxlas

Tidningen Flamman har uppmärksammat att vår samarbetspartner Kulturgruppen för Resandefolket – Göteborgsregionen kommit in med remissvar på det slutbetänkande Romers rätt – en strategi för romer i Sverige Delegationen för romska frågor kom med i somras.

Det Flamman främst lyfter fram är formuleringarna om de vanliga förväxlingarna mellan resande och romer. Tidningen konstaterar också att Kulturgruppen välkomnar slutbetänkandet samtidigt som man ser brister när det gäller konkreta förslag riktade mot just resandefolkets behov.

Richard Magito Brun och Rose-Marie Wallengren i KFRG svarar gärna på frågor om remissvaret. Använd gärna kontaktformuläret på föreningens hemsida.

/Bodil