Visionära

Onsdagen ägnades åt möte med styr-och referensgrupperna i projektet Den skandinaviska resandekartan. Vi möttes och togs mycket väl emot på Hotell Dalsland, det anrika Mühlbocks hotell, i Ed i Dalsland.

Behovet av denna dag uppstod vid förra referensgruppsmötet då åsikterna spretade åt alla håll och arbetet för en stund kändes oöverblickbart. Som en avslutning på det mötet bestämde vi för att träffas en extra gång för att verkligen gå igenom vad vi ska göra det, hur och under vilka premisser.

Onsdagen var blev en lång men inspirerande dag då de som hade möjlighet att närvara flitigt bidrog till diskussionerna. Det finns många idéer i den grupp som tillsammans ska tillföra idéer till projektets genomförande och se till att de också genomförs.

Utgångspunkten för diskussionen var den verklighet vi har att förhålla oss till. Det är vår projektplan samt vad våra finansiärer beviljat pengar till. Där är det särskilt Interreg Sverige Norge Ett gränslöst samarbete som är vägledande. De står för närmare hälften av den totala projektkassan och deras beslut om att stödja projektet är detaljerat kring vad vi kan och ska göra. Vi diskuterade nu tillsammans genom denna verklighet och hur vi ser på den och var vi vill lägga fokus.

Vi diskuterade också en del av alla andra saker som vi skulle kunna göra och blev eniga om att följa upp sådana idéer och kanske själva kunna jobba vidare med dem efter att detta projekt är avslutat. Ett annat alternativ är att vi låter andra ta del av dessa idéer och utveckla dem vidare. Det finns ett stort antal aspekter att skildra kring resandefolkets kultur, historia och nutid.

Som avslutning på dagen samlades styrgruppen i ett eget möte och fattade flera formella beslut om sådant som databas, skrivelse från projektet till nätverket RORHIN och mötesarvoden vid våra möten.

Vi hade naturligtvis tänkt att dokumentera dagen också med bilder men mitt bland allt prat kom projektledningens kameror aldrig fram. Det var ju en missräkning men viktigast av allt var ändå mötet och samtalet.