Vitbok bör följas av sanningskommission

Vi följer den svenska utvecklingen noga. Presentationen av regeringens vitbok senare i vår kan vara ett gyllene tillfälle att lansera idén om en sanningskommission rörande den svenska statens förhållande till romerna. Så sa Knut Vollebæk, tidigare norsk utrikesminister och nu ordförande i granskingsutvalget angående den norska statens historiska behandling av romanifolket/taterne, i anslutning till att nätverket RORHIN, Romers och resandes historia i Norden, förra veckan sammanträdde i Uppsala om en svensk sanningskommission för resande och romer.

Professor Charles Westin säger i ett pressmeddelande från Uppsala universitet att Vitboken kan bidra till att lyfta fram fakta, men en sanningskommission skulle vara en mer omfattande politisk process, som skulle tvinga fram ställningstaganden på flera nivåer i samhället.

Under mötet utgick man mycket från den process för försoning som pågår i Norge som en jämförelse med svenska förhållanden. Freds- och konfliktforskaren Maria Ericsson, som studerat försoningsprocesserna i Sydafrika, hörde till inledarna under mötet och poängterade där att staten måste ta avstånd från det förflutna. Hon tog också upp frågan om någon form av materiell gottgörelse.

Nätverket RORHIN planerar ett nytt seminarium under våren då man vill utvärdera den vitbok som då kommit ut.