Workshop på Voksenåsen

Torsdag 1 mars inleder Voksenåsen i utkanten av Oslo ett arbete om resandefolket och romfolket i relation till mänskliga rättigheter. Som ett led i det kommande tvåhundraårsjubileet av den norska grundlagen 2014 och arbetet med en ny norsk grundlag satsar centret på olika teman som diskuterar de mänskliga rättigheterna, bland annat ur ett minoritetsperspektiv.

Arbetet inleds med denna workshop och planen är att följa upp med fler workshops, seminarier och kanske gemensamma forskningsprojekt. Till den första träffen har en grupp svenska och norska forskare och myndighetspersoner samt några representanter från minoritetsgrupperna bjudits in.

Det skandinaviske reisendekartet är inbjuden för att berätta om vårt pågående arbete som rör gruppen resande/taterer i Sverige och Norge. Fokus i min presentation blir hur vi arbetar och varför vi valt att arbeta på detta sätt. Vår organisation där representanter för resande i majoritet i projektets styrning blir central att lyfta fram.

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen i anslutning till andra världskriget.