Hopp til hovedinnhold

Detaljert visning

Tattarebacken, Ellenö

Tattarebacken i Ellenö var av socknen anvisad lägerplats för resandefolk som passerade området.

Historik
Tattarebacken uppges av äldre boende i trakten ha varit en av socknen anvisad plats för följen av resandefolket som passerade socknen. Det är okänt under vilken tidsperiod platsen användes i detta syfte.
I folkminnesarkivet återkommer uppgifter om resandefolket ofta i västra Dalsland, där Ellenö ligger. I norra delen av nuvarande Färgelanda kommun, liksom i Rölanda i nuvarande Dals-Eds kommun, bodde under 1800-talet många resandefamiljer som förefaller drivit en hel del handel i området mellan bostadsorten och bohuskusten. Vid Ellenö korsades vägar i nordsydlig och östvästlig riktning och band ihop Dalsland med Bohuslän i söder och väster.

Hitta hit
Tattarebacken ligger i den västra utkanten av samhället direkt intill den södra armen av landsvägen mellan Ellenö och Munkedal.
GPS-koordinater: N58.59920 E11.92550.

  • Tattarebacken.
    Tattarebacken. Vid Tattarebacken ligger nu en privatbostad. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2013).
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1