Hopp til hovedinnhold

Hvordan kartet ble lagd

Vi som i årene 2010-2013 lagde kartet kom fra Norge og Sverige, og representerte organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum. I referansegruppen deltok også Glomdalsmuseet og forfatteren Bo Hazell.

Slik arbeidet vi

Arbeidet startet i 2010 som et prosjekt innen EUs gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge. Under prosessen med å utvikle kartet ble det diskutert og reflektert. Hvilke stedstyper er relevante på kartet? Hvordan skal vi skildre dem? Vi var ikke enige alle ganger, men kom frem til et felles resultat som vi gjerne vil dele med dere. Vi lærte alle mye av å arbeide sammen, og dette samarbeidet tror og håper vi vil fortsette i lang tid fremover.

Mesteparten av det praktiske arbeidet med inventeringer samt oppbygging av hjemmesiden har under Reisendekartets utviklingstid blitt gjennomført av prosjektledelsen som har bestått av Kristina Lindholm ved Bohusläns museum samt Svein Norheim og prosjektlederen Bodil Andersson, begge fra Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. Dette er gjort ved hjelp av referansegruppen og andre personer fra romanifolket som har hatt historier å fortelle om ulike steder, andre som bor ute på bygdene eller ut ifra litteratur, kart og ulike historiske arkiv.

Tegningene på denne hjemmesiden er laget av Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt. Ann-Charlotte kommer fra en romanislekt som i århundrer har forsørget seg som sirkus- og tivolieiere eller artister. Illustrasjonene er valgt for å gi oss en fornemmelse av romanifolkets kultur og historie. Livet på landeveien med musikk og samtale rundt bålet, dagens campingvogn eller minner fra gårsdagens hest. Symbolet med vognhjulet forteller også det om et liv på reisende fot, samt om bakgrunnen i det område som i dag er det nordlige India.

Vi valgte å samle opplysninger om de stedene vi har funnet i museumsdatabasen Primus som er utviklet av norske KulturIT. Det innebærer at våre steder også er mulige å finne via Digitalt Museum i Sverige og Norge. Vi har dessuten laget en samling av Reisendekartets steder i KulturPunkt. KulturPunkt fungerer som en app hvor du kan finne plasser av kulturell interesse i området rundt deg.

Prosjektpartnerne

Det skandinaviske reisendekartet er skapt i nært samarbeid mellom Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum som har vært prosjekteiere, og tre organisasjoner for taterne/romanifolket: Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG. Disse tre organisasjonene har gjennom hele prosjektet arbeidet i dets ledelse innen styrings- og referansegruppene.

Styringsgruppen var sammensatt av fire representanter for de reisendes organisasjoner sammen med museumsdirektørene fra Østfoldmuseene og Bohusläns museum. Det var styringsgruppen som hadde ansvar for de strategiske beslutningene der vedrører database, hjemmeside og prosjektets retning fremover. I referansegruppen har åtte representanter fra taterorganisasjonen arbeidet sammen med prosjektledelsen, personale fra Glomdalsmuseet og forfatteren Bo Hazell. Referansegruppens arbeid har varet praktisk retta og har dreiet seg om hvordan plasser på kartet skal presenteres og hvordan historien ovenfor taterne/romanifolket skal bli presentert.

Det er Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum som tar seg av at Reisendekartet skal leve i fremtiden.

Det var museene som tok initiativet til Reisendekartet etter å i flere år ha arbeidet med romanifolkets kultur og historie i det svensk-norske grenseområdet. Bohusläns museum innledet i 2004 arbeidet med romanibostedet Snarsmon som i et fremdeles unikt arbeid er gravd ut arkeologisk. Halden historiske Samlinger begynte i 2007 å lete etter flere måter å fortelle om romanifolket i grenseområdet. Samtidig som vi arbeidet med Reisendekartet har Bohusläns museum også bygget opp Sveriges første og permanente utstilling om romanifolket, Möt resandefolket! sammen med Kulturgruppen för resandefolket.

Finansierere

EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge har var vår hovedfinansierere under utviklingsarbeidet. En rekke andre finansiere har sammen gjorde det mulig å skape Reisendekartet og arbeide med romanifolkets kultur og historie: Bohusläns museum, Clara Lachmanns fond för främjande av den skandinaviska samkänslan, Dals-Eds kommun, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Gränskommittén, Halden kommune, Kultur i Väst, Letterstedtska föreningen, Riksantikvarieämbetet, Romanifolket/taternes kulturfond, Sparebanksstiftelsen DNB Nor, Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen og Østfoldmuseene.

Ambisjonen er at Reisendekartet etter hvert vil fylles med informasjon om stadig flere steder som har eller har hatt betydning for romanifolket. Vi jarfokusert på grenseområdet mellom Bohusläns og Dalsland i Sverige og Østfold i Norge.

Velkommen!

Vi som arbeidede med kartet var Anna Gustavsen, Björn Godin Nikolaysen, Bodil Andersson, Bo Hazell, Fritz Rosendahl, Gunn Mona Ekornes, Hans Kindgren, Holger Gustavsen, Kari Norheim, Kristina Lindholm, Mari Östhaug Möystad, Richard Magito Brun,  Rose-Marie Wallengren, Rosine Rosendahl, Svein Norheim og Trond Rehn.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1