Hopp til hovedinnhold

Ordliste

Norsk og svensk skandoromani har innslag av ord som stammer fra mange ulike språk. Men romanispråket har også i stor utstrekning påvirket både det norske og svenske språket. I begge språkene finnes det i dag mange romaniord.

Blant romanifolket det omtrent de samme ordene som benyttes, men fornorsket og forsvensket får de litt ulike uttaler og stavinger. Et vanlig ord som brukes av reiende i dag er blant annet buro som egentlig betyr bonde, men som benyttes som betegnelse for alle ikke-romani.

Nedenfor finnes ytterlige eksempler på svenske og norske romaniord. Noen av dem inngår også i det svenske og norske språket. Ettersom det ikke finnes noen generell oppfatning av hvordan lyden i språket skal staves, så finnes det helt naturlig mange varianter. Listen nedenfor viser bare en variant av dialekter og er derfor absolutt ikke heldekkende.

Romani

Svenska

Norsk

Beckna/bekna

Sälja

Selge

Bengalo

Idiot

Gal

Buro

Bonde (icke resande)

Bonde (ikke tater/romani)

Dabba

Slå

Slå

Devel

Gud

Gud

Dero/diro

Du

Du

Ding

Tok

Gal

Dinglare

Resande

Tater/romani

Drom

Väg

Vei

Gola/Gåla

Skrika

Rope

Hak

Ställe/hus

Hus

Hispa

Hus

Hus

Honkar

Är

Er

Ja

Jiddra/Jida

Leva/föra oväsen

Leve

Jycke/Jucklo

Hund

Hund

Lack

Elak, arg, ond

Slem, vond

Latjo

Roligt, trevligt, god, gott, bra

Godt

Latjo divus

God dag, hej

God dag

Latjo drom

God tur, trevlig resa

God reise

Lattja

Hitta, hitta på

Finne på

Lover/Loviar

Pengar

Penger

Manus

Folk

Folk

Miro/Mero

Jag

Meg

Nasja/Narsjo

Springa/sticka iväg från

Stikke av/fly

Nina/Ninna

Nu

Rackla/rakra

Prata

Snakke

Tavring

Resande

Tater/romani/reisende

Tjack

Handelsvara

Ting å selge

Tjavo/čavo

Pojke

Gutt

Tjej/cej

Flicka

Jente

Tji

Inte, inget, nej

Ikke, icke noe, nei

Tjinna

Köpa

Kjøpe

Tjuring

Kniv

Kniv

Vorsus/Vorsnus

Vi

Vi

Vischa/Virsja

Landsbygd

Byggda

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1