Hopp til hovedinnhold

Historie

Om historie

Romanifolket er en folkegruppe med en historie som strekker seg langt tilbake i tid og over alle verdensdeler. Her har vi valgt å dele opp historieskrivingen i en tekst som handler kort om hvor romanifolket kom fra ved ankomsten til Skandinavia på 1500-tallet eller århundrene før dette. Videre vil du her finne en tekst om den eldre Skandinaviske historien som forteller om tiden frem til 1800-tallet.

Den moderne historien  handler en god del om overgrepenes historie, og hvordan  myndighetene i Sverige og Norge ville skape et moderne samfunn. mye om overgrepenes historie og hvordan myndighetene i Sverige og Norge ville skape et moderne samfunn. I dette samfunnet anså man at det ikke fantes plass for romanifolket. Denne perioden begynte på 1800-tallet og strekte seg over større deler av 1900-tallet.

Med fortellingene om nåtid får vi lære oss om hvordan romanifolket i dag selv skriver sin historie og tar en ny plass i den politiske debatten, samt om de prosessene som har ført frem til dette.

For deg som vil lese mer enn det vi forteller på disse sidene, så finnes det mye litteratur på både svensk og norsk. En del av disse bøkene og andre lesetips finner du på våre sider om litteratur. Mer om majoritetssamfunnets behandling av romanifolket skildres i utstillingen Latjo drom.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1