Hopp til hovedinnhold

Hvor kommer folket fra?

  • Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt

Hvor kom romanifolket fra før vi først kjente til det i Skandinavia? Alt tyder på at folkegruppen har sin opprinnelse fra det som i dag er Indias nordlige del. Dette har man blant annet oppdaget gjennom utførlige språkstudier. Fra 800-tallet og fremover pågikk store folkevandringer mellom øst og vest fra India langs Silkeveien mot den tidens store metropol, Konstantinopel, og videre til Hellas. På samme tid reiste nordboerne i vikingtog til de samme knutepunktene i den østlige delen av Middelhavet. Den eldste noteringen om reisende eller romer i Europa er fra omkring 1321, og handler om et følge med akrobater på besøk i Konstantinopel. Mer om dette kan man lese i boken Bysantinsk antologi.

Rundt omkring i Europa ble det i middelalderen snakket om pilegrimer fra Egypt når taterfølger beveget seg igjennom rikene. Fra det greske navnet på denne gruppen kommer engelske Gypsies, og det tyske Zigeuner som har blitt zigenare i Sverige og sigøyner i Norge. Hvordan romanifolket/taterne og dagens romer/sigøynere har reist gjennom Europa finnes det mange teorier om. Mye forskning pågår. Man kan blant annet følge reiseveiene gjennom å studere det språket romani som ble snakket i Norden og rundt om i Europa, og det kan delvis følge gjennom ulike, uoffisielle dokumenter og øyenvitneskildringer.

I vår litteraturliste finnes det flere eksempler på bøker som forteller mye mer om romanifolkets opprinnelse. Noen eksempler er Bo Hazells bok Resandefolket – från tattare till traveller og Anne Minkens bok der hun forteller om den aktuelle forskningen i sin doktoravhandling, Tatere i Norden før 1850 – Sosioøkonomiske og etniske fortolkningsmodeller.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1