Hopp til hovedinnhold

Detaljert visning

Järnvägsparken

Vid Bengtsfors Västra station låg den så kallade Järnvägsparken. I denna park fanns en tältplats som användes av olika resandesläkter.

Historik
Bengtsfors Västra station, var den nordliga slutstationen vid den smalspåriga järnvägen ULB—Uddevalla Lelångenbanan. Intill stationen den så kallade Järnvägsparken. I denna park fanns en tältplats som bland annat användes av olika resandesläkter.
Tältplatsen låg vackert med utsikt över Dalslands kanal och sjön Bengtsbrohöljen. Den låg också bra till med järnvägskommunikationerna. Järnvägen gav direktkontakt med Uddevalla på samma linje. I Bäckefors kunde man byta tåg för resor mot Halden och vidare in i Norge samt till tåg mot Mellerud där det fanns anslutning till Bergslagernas järnväg mellan Göteborg och Värmland. På höjderna öster om sjön låg Bengtsfors Östra med Dal-Västra Värmlands Järnväg och tåg direkt till Mellerud samt till Årjäng och Arvika i västra Värmland. Tälplatsen låg också alldeles intill Dalslands kanal och trafiken i detta 28 mil långa sjössystem som sträckte sig till Vänern i sydöst och in i Värmland och Norge i norr. Köpingen Bengtsfors och landvägarna gav också stor valfrihet för den fortsatta färden.
Tältplatsen var åtminstone de sista åren en iordningställd övernattningsplats där övernattande fick betala en avgift för att stanna. Det är inte känt när resande började övernatta här. Vi vet att Tältplatsen användes en god bit in på 1960-talet. Detta trots att järnvägens nordliga del stängdes redan 1960. Det har inte gått att belägga när området först började användas av resande.
Berättelser från fastboende talar om nyfikenheten gentemot de tillresta samt om möten på kommunalkontoret. Det hände att resandefamiljer kom dit för dusch och tvätt. I lokalmedia skildrar tidningsartiklar platsens användning. När romska familjer övernattade på samma plats hände det att de på åtminstone 1950-talet hägnade in en del av området under den stora eken med skynken och presenningar. Sedan tog man inträde till olika föreställningar, ofta med musik. Det är okänt om resandefamiljer använde området på samma sätt.

Hitta hit
Tältplatsen i Järnvägsparken ligger centralt i Bengtsfors på skolan Bengtsgårdens område intill slussen i Dalslands kanal.
GPS-koordinater: N59.02610 E12.22840.

  • Kanal.
    Kanal. Den tidigare Järnvägsparken och tältplatsen låg precis intill Dalslands kanal. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2012).
  • Grillplats.
    Grillplats. I östra kanten av den tidigare Tältplatsen har en grillplats iordningsställts. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2012).
  • Tältplatsen
    Tältplatsen Den stora eken låg centralt inom Tältplatsens område. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2012).
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1