Hopp til hovedinnhold

Detaljert visning

Högsäter

Intill nuvarande bygdegården i Högsäter fanns en anvisad plats där resandefolket och andra i behov av övernattningsplats fick slå sig ner.

Historik
Vid nuvarande Bygdegården i Högsäter fanns tidigare en plats där personer på resa som behövde övernattningsplats tilläts att slå sig ner. Platsen användes av både resandefolket, tattare, och romer, zigenare.
Det är oklart när platsen började användas för detta ändamål. Den var i bruk in på 1930- och -40-talen.
Högsäter växte fram som ett stationssamhälle längs Uddevalla-Lelångens järnväg. Det kringliggande området är jord- och skogsbruksbygd.

Hitta hit
Högsäter bygdegård ligger intill länsväg 172 på högsta punkten genom Högsäter. Övernattningsplatsen låg i området kring korsningen med vägen mot Ånnerud.
GPS-position: N58.65324 E12.05752

  • Korsning,
    Korsning, Vid korsningen mellan Ånnerudsvägen, i förgrunden, och nuvarande bygdegården, i bakgrunden, låg lägerplatsen i Högsäter. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2012).
  • Genomfartsväg.
    Genomfartsväg. Området för lägerplatsen är idag väl trafikerat med genomfartsleder och Coop-butik. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2012).
  • Bygdegård
    Bygdegård Sedan 1930 ligger Högsäter bygdegård i området för övernattningsplatsen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2012).
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1