Hopp til hovedinnhold

Detaljert visning

Tattarekasen

Ett tidigare torp eller en markområde i Lysekils kommun har av oklar grund fått namnet Tattarekasen.

Historik
Platsnamnet Tattarekasen återfinns i Ortnamnsregistret för ett område i den nordöstra delen av Lysekils kommun. Enligt en anteckning i registret från 1955 är det en åker som bär namnet. 1981 uppges i registret att Tattarekasen avser en sluttning.
Grannar till platsen visar vid inventering 2011 till en torpruin när de tillfrågas om var Tattarekasen ligger.
På kartan är Tattarekasen utmärkt i ett område som markerar lägen som kan motsvara såväl åker, sluttning samt torpställe.
Bakgrunden till platsnamnet är osäker.

Hitta hit
Tattarekasen ligger ett par kilometer från länsväg 162 in på enskilda grusvägar. Den sista vägsträckningen är av enkel standard. Från vägen går en smal stig som är svår att upptäcka upp till torpruinen.
GPS-position: N58.48374 E11.54140.

 • Ruin.
  Ruin. Husruinen vid Tattarekasen ligger i en svacka mellan bergen. Foto: Bodil Andersson/Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2011)
 • Murstock.
  Murstock. Den nedre delen av murstocken är välbevarad. Foto: Bodil Andersson/Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2011)
 • Stig.
  Stig. En smal stig leder brant och slingrigt upp mot Tattarekasen genom en bergsskreva. Foto: Bodil Andersson - Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger (2011)
 • Syll.
  Syll. På norra sidan syns syll och murstock från huset väl. Foto: Bodil Andersson/Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger. (2011)

Vill du veta mer?

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1