Hopp til hovedinnhold

Detaljert visning

Skojarevägen

Vägsträckningen mellan gårdarna Årbol och Fillingen i Ärtemark kallades Skojarevägen.

Historik
Efter en inventering i Ärtemark i norra Dalsland 1929 antecknade ortnamnsforskaren Erland Rosell i ett registerkort för Ortnamnsarkivet: ”Skojarevägen Så lär den bygdeväg ha kallats, som från Årbol leder till Strand och Fillingen” Vidare kommenterar han: ”Skôjarne brukade fara den vägen”. Traditionen bakom namnet förefaller ha legat långt tillbaka i tiden eftersom forskaren säger att vägsträckningen ”lär” ha kallats Skojarevägen.
Det har inte varit möjligt att finna några andra källor till uppgifterna om i vilket sammanhang resandefolket, som i Dalsland oftast kallades för skojare, färdades längs denna väg. Beteckningen Skojarevägen har lokalt också fallit i glömska.
Det finns en del biografiska upplysningar om resandefamiljer som på 1800-talet var bosatta i den norra delen av nuvarande Bengtsfors kommun. Vägen förbi gårdarna i Årbol, Strand och Fillingen leder också mot Värmland och Norge norrut och via Bengtsfors mot södra Dalsland samt västkusten.

Hitta hit
Vägsträckningen nås från den större vägen norrut från tätorten Bengtsfors genom bygderna Ärtemark och Torrskog samt vidare till Lennartsfors i Värmland.
GPS-position: N59.05461 E12.13354 (avser Skojarevägens ungefärliga mittpunkt vid Strand).

 • Vägsträckning.
  Vägsträckning. Vid gårdarna i Årbol följer den gamla vägsträckningen en mindre bäck och åkerkanterna upp mot gårdshusen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2011)
 • Fillingsjön.
  Fillingsjön. Vägsträckningen går intill Fillingsjön. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2011)
 • Vägsträckning.
  Vägsträckning. I norra delen av området Strand och upp mot Fillingen syns den gamla mer slingriga vägsträckningen tydligt. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2011)
 • Registerkort.
  Registerkort. Texten på Ortnamnsregistrets minneskort lyder bland annat: ”Skojarevägen Så lär den bygdeväg ha kallats, som från Årbol leder till Strand och Fillingen” Vidare kommenteras: ”Skôjarne brukade fara den vägen”. Faksimil av Registreringskort från Ortnamnsarkivet.

Vill du veta mer?

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1