Hopp til hovedinnhold

Detaljert visning

Grandalen

I Grandalen invid Stenstjärnet bodde i början av 1900-talet en familj av resandesläkt. Vägen som gick från landsvägen och dit kallades i trakten för Skojarvägen.

Historia

I en liten stuga i Grandalen invid Stenstjärnet bodde i början av 1900-talet Otto och Hilma och deras familj av resandesläkt. Det var en stor familj, enligt församlingsboken bodde föräldrarna med tolv barn och fyra barnbarn där. Stigen som gick från landsvägen och dit kallades i trakten för Skojarvägen. Enligt en berättelse i trakten brann eller brändes huset ner när familjen var på vandring. Familjen flyttade till Uddevalla år 1915.

Platsen ligger i skogsmark på en avsats i en östsluttning mellan brant berg och sjön Stenstjärnet. Cirka 15 m från stranden ligger de övertorvade grunderna efter två byggnader. Mellan husgrunderna syns spår av en 1 meter bred väg.

Här finns spår av två små byggnader. Den större husgrunden är 6 x 5 meter stor och består av en 1 – 1,5 m bred jord- och stenvall, som är 0,5 m hög på utsidan och 0,8 m hög på insidan. Dörren var mot öster. Det finns också spår av en otydlig utbyggnad strax år nordöst som är 2 x 2 meter stor och består av enstaka syllstenar. Det mindre huset har varit delvis nedgrävt och var 5 x 4,5 meter stort. Det består av en 0,2 – 0,4 meter hög vall som är 1,5 meter bred i norr och mer otydlig i söder och väster. Vallen omger ett 2 x 2 meter stort rum som är en knapp meter djupt. Även här är ingången vänd åt öster.

Direkt söder om grunderna börjar den stig som kallats Skojarvägen.

Muntlig källa.

Hitta hit

Från torpet Liden vid landsvägen mellan Dals-Ed och norska gränsen går en stig genom skogen till Grandalen. Den sista biten av stigen, som följer sjön, är en rest av Skojarvägen. Resten av Skojarvägen är inte längre synlig.

GPS-position N58.95682, E11.85726

Vill du veta mer?

  • Institutet för språk och folkminnen; Ortnamnsregistret: Grandalen

  • Grandalen 2
    Grandalen 2 Grandalen och en stycke av den så kallade Skojarvägen . Mellan träden skymtar Stenstjärnet. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2011).
  • Grandalen 1
    Grandalen 1 Grunden efter det delvis nedgrävda huset vid Grandalen. Stenstjärnet i bakgrunden. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger (2011).
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1